Contactinformatie en vestigingen

In Nederland biedt State Street dankzij haar lokale expertise en wereldwijde schaal geïntegreerde oplossingen om aan de toenemende eisen van veel grote Nederlandse institutionele beleggers tegemoet te komen.

Bezoek ons op onze lokale vestiging:

Voor meer informatie:
Beleggingsdiensten
 • State Street Bank GmbH, kantoor Amsterdam
 • Adam Smith Building
 • Thomas R. Malthusstraat 1-3
 • 1066 JR Amsterdam
 • The Netherlands
 • Tel: +31 (0)20 718 1000
 • Fax: +31 (0)20 718 1994
Vermogensbeheer*
 • State Street Global Advisors
 • Adam Smith Building
 • Thomas R. Malthusstraat 1-3
 • 1066 JR Amsterdam
 • The Netherlands
 • Tel: +31 (0) 20 718 1701
 • Email robert_rijlaarsdam@ssga.com

* Let op – deze website heeft betrekking op de activiteiten van State Street Bank GmbH (waarover hieronder meer details worden gegeven) Binnen de State Street-groep worden de activiteiten van Global Advisors uitgevoerd door andere entiteiten van de groep. Zakelijke informatie met betrekking tot de Amsterdamse vestiging van State Street Bank GmbH:

State Street Bank GmbH is een vennootschap naar Engels en Welsh recht, met een bijkantoor aan Adam Smith Building, Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam, Nederland (het ‘Nederlandse kantoor’). Het Nederlandse kantoor staat onder toezicht van de Britse Financial Services Authority en mag zijn activiteiten in Nederland uitvoeren in overeenstemming met de Wet op het financieel toezicht. Als gevolg daarvan staat het Nederlandse kantoor geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (‘DNB’). Het Nederlandse kantoor sluit zelf echter geen overeenkomsten tot verstrekking van diensten met klanten. De voorwaarden waaraan diensten geleverd door een groepsmaatschappij van State Street zijn onderworpen, zijn de voorwaarden die zijn opgenomen in de schriftelijke overeenkomst tussen de desbetreffende groepsmaatschappij van State Street die de diensten levert en de klant. De regelgeving die van toepassing is op de levering van diensten wordt in de desbetreffende overeenkomst uiteengezet (en Nederlandse financiële regelgeving is mogelijk niet van toepassing).

Voor meer informatie: